Yukarı Çık

TEMEL İMALATLARI YAPIM HUSUSLARI

Temel altına blokaj;
Kazı planına göre kazısı tamamlanmış zemin sıkıştırılarak projede belirtilen yükseklikte temel altı malzemesi serilmiş tekrar sıkıştırılmıştır. Temel altı malzeme üzerine 10 cm kalınlığında grobeton dökülmüştür. Yapılan bu işlemle grobeton altındaki zemin stabil hale getirilmiş ve Temel kotlarının standardizasyonu sağlanmıştır.

Temel su yalıtımı;
Grobeton üzerine bohçalama sistemi ile Su yalıtımı yapılmıştır. Uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon, çift kat 3+3 mm bitümlü membran ve geoktekstil keçe uygulaması yapılarak 5 cm kalınlığında koruma şapı dökülmüştür. Bohçalama sistemiyle temel yapısında su kaynaklı korozyonların oluşması önlenmiştir.

Beton kalitesi;
Uygulama esnasında oluşabilecek mukavemet kayıpları düşünülerek bir üst sınıf kullanılmıştır. Beton dökümü yapının statik ve betonarme projesinde belirlenen sınıfdan(C30) bir üst sınıfa geçilerek(C35) yapılmıştır. Böylece oluşabilecek mukavemet kayıplarının proje mukavemet değerinin altına Düşmemesi sağlanmış

İnşaat yapımı sırasında hafriyatı yapılmış yüzeyler, zemin çivisi ile birlikte Shotcrete (Püskürtme Beton) kullanılarak imal edilmiştir. Buradaki amaç, su ve hava etkisiyle yüzey aşınmalarının ve toprak erozyonunun önlenmesidir. Böylece yüzeyde kayma eğilimi gösteren bölgeler bütün halinde hareket etmesi sağlanmış ve lokal göçmelerin önüne geçilmiştir.DRENAJ ve SU YALITIMI

Drenaj ile su yalıtımı, bina temellerini yüzeysel ve yeraltı sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sularında yol açacağı zararlardan korumak amacı ile perde  ve temellerde gerçekleştirilmiştir. 

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken, iki kat membranla uygulama yapılmıştır. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere tuğla duvar ile bir koruyucu tabaka oluşturulmuştur. Temelde su yalıtımı işleminde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması yapılmıştır.

 

Perdelerde bitüm esaslı sürme su yalıtımı uygulaması yapılmıştır. Soğuk derz oluşan temel ve perde birleşme noktalarında su ile şişen bant uygulaması yapılmıştır.

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken, iki kat membranla uygulama yapılmıştır. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere tuğla duvar ile bir koruyucu tabaka oluşturulmuştur. Temelde su yalıtımı işleminde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması yapılmıştır.

Su yere çöktükten sonra kendisine akacak yer arayacaktır. Su hızlı bir şekilde akıp giderse (Bina etrafında mıcır filtre dolgu vasıtasıyla) yapı üzerinde herhangi bir tahribat söz konusu olmaz. Ancak su yavaş gidiyorsa binaya baskı yapar. Zemin çöken suyun akıp gitmesini engellerse, bina için büyük bir sorun meydana gelir; bu durumda bina sürekli bir basınçla karşı karşıya kalacaktır. Bu durumu önlemek için bina etrafına kırma taş mıcır dolgu yapılmıştır. Suyun zeminde beklemeden hızla temel drenaj sistemine akışı sağlanmıştır.

DIŞ VE İÇ DUVAR

Dış ve iç duvarlar da; gaz beton (Ytong marka) kullanılmıştır.Hacminin %84’ü hava dolu gözeneklerden oluşan gaz beton, bir çok binada ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı malzemesidir. Gaz beton ürünleri, A1 sınıfı “hiç yanmaz” yapı malzemeleri grubundadır. Yapıda yangın emniyeti sağlar.
Gaz beton DIN 4109’a göre tek katmanlı duvarlar için sağlanması gerekli ses yalıtım direnci değerlerini sağlayan bir yapı malzemesidir. Gaz beton duvarlar gaz beton tutkalı kullanılarak örülecektir. Gaz beton tutkalı duvar dayanımını ve homojenliğin artmasını sağlamakta ve oluşan ısı köprülerini azaltmaktadır.

SES YALITIMI

Ses geçiş kaybının arttırılması anlamına gelir ve gürültü denetimini içerir. Ortamdan kaynaklanan hava seslerinin bitişikteki mekana geçmesinin engellenmesi ve darbeyle oluşan katı cisimlerde yayılan sesin yalıtılmasını kapsar. Acıbadem yörpalas projemizde; Knauf Insulation Mineral Plus IPB 037 mineral yün ara bölme yalıtım levhası kullanılarak, ara bölme duvarlarda yalıtım seviyesi büyük oranda artırılarak yüksek performanslı akustik, yangın ve ses yalıtımı sağlanmıştır. Knauf Insulation Mineral Plus IPB 037 Ara Bölme Yalıtım Levhası; Mineral Plus IPB 037, Knauf Insulation tarafından bölme duvar sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak formülize edilmiş ve geliştirilmiş yüksek performanslı mineral yün yalıtım levhasıdır. Ürün Özellikleri Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine karşı dirençlidir. λ = 0,037 W.m/K Mükemmel ses yalıtımı sağlar. Yangına karşı tepki sınıfı: A1’dir. Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz. Esnektir, uygulaması kolaydır.